Blog

Profesör GÖK yeni makalesinde Almanların Endüstri 4.0 kavramından yola çıkarak nesnelerin ve hizmetlerin internetleri ile siber-fiziksel sistemlerden yola çıkarak akıllı fabrikalara varış sürecini değerlendirdi: "GELECEĞİN YÖNETSEL DÖNÜŞÜMÜ".GELECEĞİN YÖNETSEL DÖNÜŞÜMÜProf.Dr.Özgül GÖK, Harvard Business School Öğretim Üyesiİzmir, Temmuz 2018Şirket dediğimiz şey insan icadı! 250 yıl öncesinde dünya üzerindeki şirket sayısı parmakla sayılacak kadar azdı. Medeniyet tarihiyle kıyasladığınız zaman 250 yıl göz açıp kapayana kadar geçen bir süre! Şirket denilen kuruluşun geçmişi bu kadar tazeyken onun yönetimi konusunda biriktirdiğimiz deneyim de elbette sınırlı. Şirket yönetiminde neyin doğru, neyin...
devamını oku
EGEV ile kurucu ortak olduğumuz EGEVDEM Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Harvard Business School Öğretim Üyesi Ekonomi Profesörü Özgül GÖK yönetiminde Türkiye'de bir ilk olacak HARVARD Metotlu Danışmanlık ve Eğitim çalışmaları yürütecektir. Kurucu ortak EGEV Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, Türkiye ekonomisinin yerelden başlayacak kalkınma hamlesine yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde öncülük yapmak üzere 1992'de yola çıkmıştır. Can Çirişoğlu Danışmanlık Limitet Şirketi "1995'den beri güvenilir dostunuz" mottosuyla yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektedir."Geleceğin Yönetsel Dönüşümü" projesi kurumsal ilke ve prensipler doğrultusunda yerelden ulusala bütünsel ekonomik...
devamını oku
Günümüz ekonomik koşulları içerisinde birçok şirket tanımadıkları ortamda, bilmedikleri koşullarda yön çizmekte zorlanıyorlar. Özellikle VUCA dönemlerinde belirsizlikler bizi tedirgin edip gerilime sokarak karar vermemizi güçleştirir. Olağan durumlarda kolaylıkla verebileceğimiz kararlarda bizi zorlayan elimizdeki yetersiz bilgilerdir. Değerlendirebileceğimiz veriler ne kadar çok ve doğruysa ve de bizim onları verimli şekilde kullanma becerimiz ne kadar fazlaysa belirsizlik dolayısıyla kararsızlık hali yaşamayız. Belirsizlikleri gidermenin her zaman bizim kontrolümüz altında olamayacağını, bir şekilde sonucuna katlanabileceğimiz bir karar vermemizin gerektiğini kabul edebilirsek yolun...
devamını oku
Prof.Dr.Özgül GÖK ile birlikte ESBAŞ Ege Serbest Bölgesinde yerleşik firmaların üst ve orta düzey yöneticileri ile "Gelecekte Rekabetin Odağı: Ürün ve Hizmette İnovasyon ile Kurumsal Yönetimde Başarılı Yönetici" sohbetini gerçekleştirdik. Bilgilendirici sunumun ardından interaktif sürdürdüğümüz sohbet içerik ve uygulama tekniği yönünden katılımcılar tarafından son derece olumlu bulundu. Konular üzerine katılımcıların düşünce ve görüşlerini alıp hep birlikte değerlendirmeler yaptık.Sohbetin temel konusu "İnovasyon" yeni ya da mevcut olan bir şeyin ekonomik ve sosyal bir katma değere dönüştürülecek şekilde ticarileştirilmesinin anlaşılması üzerinde uzlaşı sağlandı. ArGe ile inovasyon arasındaki...
devamını oku