Eğitimin önemini kavrayamayanlar ancak diğerlerini takip ederler…

Eğitim amaç değil araçtır

Kurum ya da bireyin eğitimi bir amaç olarak görmemeleri, hedeflerine ulaşmakta yararlanacakları bir araç olduğu bilincine sahip olması eğitimden yarar sağlamasında önemli bir ön koşuldur.

Şirketlerin sorunları aşmakta, yeni projelerin uygulamasında, kurumsallaşmada, gelişim sağlamakta ya da gelişimi hızlandırmakta kullanabileceği alternatif araçlardan birisi olan eğitimin doğru seçim olup olmadığı da tartışılmalıdır. Verimliliğini zamana bağlı görebileceğimiz eğitim çalışmalarını maliyet getiri orantısıyla anında değerlendirmek olası değildir. Şirketinizin satışlarınızı artırmak için satıcıyla müşterinin yakınlaşmasını temel alan yeni satış öğretileri konusunda satıcılarınıza eğitim aldırmanız bir olasılık iken, şirkete yeni bir satış sistemi kurmak diğer bir olasılıktır. Yöneticilere göre; sistemin maliyeti ile getirisi hakkında bir öngörüde bulunmak mümkün, satın alınacak eğitimin sonunda çalışanların performans artışları ve bunun satışlara yansımasının ne olacağı belirsizdir.

Genelde, özellikle de aile şirketlerinde, eğitim gereksiz bir masraf olarak görülüp yöneticiler bedeli kendilerince ödenen eğitimlerin çalışanın değerini yükselttiği görüşünü savunurlar. Gözden kaçırılan çok önemli gerçek ise; kaliteli işin kaliteli çalışan tarafından üretileceğidir.

Eğitim almaya karar vermeden önce yöneticilerin belli aşamalardan geçmelerinde yarar vardır:

Yanlış teşhis hastayı daha da kötüye götürür

Şirketin bir problemi gidermek ya da gelişim adına satın alacağı eğitime yönetim ve çalışanların birlikte karar vermeleri eğitimin verimini yükseltir. Ancak yönetim şirketin vizyon ve hedefleri doğrultusunda eksiklikleri teşhis ederek alınması gereken eğitimleri kısa liste haline getirip çalışanlarla paylaşmalıdır. İnsan kaynaklarının değerini önemseyen şirketler doğru eğitim tercihi yapmak için şirket dışından uzman eğitimci desteği almayı yatırımın geri dönüş süresini kısaltmak amacıyla tercih ederler. Eğitim danışmanı sadece eğitim tercihlerinde değil planlamasında da katkı sağlayarak katılımcı performansını artırmakta yardımcı olacaktır.

En zayıf halkayı güçlendirin

Yönetici, şirketin karlılığını artırmak için zaman, iş gücü, ekipman, finansman kaynaklarını en verimli biçimde kullanmalıdır. Çalışanların kaynak kullanım performansını artırmayı hedefleyen yönetici, eğitim seçiminde hangi zayıf halkanın “fren etkisi” yaptığını tespit ederek yola çıkmalıdır. Zayıf halka şirketin bölümlerinden (satış, finansman, üretim, sevkiyat) birisi olabileceği gibi ekibin ya da bireylerin beceri (iletişim, ekip çalışması, yaratıcılık, zaman yönetimi) eksikliği de olabilir.

Önce yöneticiyi sonra çalışanı eğitin

En zayıf halkanın yöneticiniz olması şirketi zayıflatır. Çalışanlarınızı eğitirken temel amaçlardan birisi çalışanların kullanacağı ortak bir şirket dili yaratmaktır. Yöneticiler böylece birbirleriyle ve çalışanlarıyla bilgi alışverişinde bulunacak, destek verecek ve eğitim sonuçlarını takip edebileceklerdir. Eğitimli çalışan eğitimli yönetici ile performans sağlar.

Eğitimi sonuca değil soruna hedefleyin

Geçici çözümler sağlamak üzere eğitim planlanması kaynak israfıdır. Şirket bünyesindeki iletişim, bozuklukları, işlerde gecikme ve birikmeler, fazla mesailerin artması, personel sirkülasyonun artması, satışların düşmesi sizi uyarıcı sonuçlardır. Ancak odaklanmamız gereken bu sonuçları ortaya çıkaran nedenlerdir. Sorunun farkına varıldığında içsel değişimi sağlayacak çözümler üretilebilir. Değişim ise; beceri gelişimini gerekli kılar. Sonrası becerilerin ne zaman, nerede, nasıl kullanılacağının öğrenilmesi aşamasıdır ki bu dört aşamalı devinim yaşam boyu sürüp gidecektir.

Sürekli eğitim motivasyon aracıdır

Bir kerelik eğitim alacaksınız paranızın boşa gideceğini bilin. Eğitimlerin zamana yayılması gerek bilgilerin zihinde sindirilerek uygulanması olanağı yaratıp sonuçlarının değerlendirilmesini gerekse bir önceki eğitim ile sonraki arasında ilişkilendirmeyi olası kılar. Her yeni eğitim, önceden öğrenilenler için tazeleme, sorgulama, değerlendirme ve geri bildirim fırsatı yaratır. Çalışanı ortalama 3 aylık aralıklarda alacağı eğitimlerle değer kazandığını hissettirerek motive edebilirsiniz.

Takip, takip, takip!

Eğitimin başarısı eğitimci, eğitimi alan ve yöneticisinin sorumluluklarını yerine getirmesiyle orantılıdır. Katılımcıların aldıkları bilgileri uygulamaya koyup koymadıklarının yöneticileri tarafından takip edildiğini bilmeleri eski alışkanlıklarına geri dönmesini engelleyecek, gelişimi sürdürecektir.

Eğitimciye destek sağlayın

Kurumsal gelişim üst yönetimden alt düzeye kadar şirketin tüm yöneticilerinin sorumluluğudur. Paralel yürütülecek bireysel gelişim çalışmaları da yönetimin sadece eğitimciye devredeceği kadar basit bir iş değil, ekip çalışması gerektiren bir projedir. Eğitmen konusunda uzmandır ancak katılımcıları ve şirketi tanımamaktadır. Eğitim içeriklerinin belirlenmesi, zamanlama, uygulamalar, özelliklerine bağlı katılımcı listelerinin hazırlanmasında varsa eğitim ya da insan kaynakları bölümünden bir yetkili eğitimciye danışmanlık desteği sağlamalıdır.

Eğitimin ortam bağımlılığı vardır

Katılımcı her gün çalıştığı işyeri ortamında eğitim alıyorsa; farklılık hissetmekte zorlanır, ulaşılabilir olduğundan gündelik işleri takip, dışarıdan aranmalar, görüşmeler, diğer çalışanların soruları vb nedeniyle eğitime odaklanma problemi yaşar. Konsantrasyonu arttırıcı, eğitime özellik kazandıracak, uygun eğitim koşullarına (alan, iklimlendirme, ışıklandırma, teçhizat, hizmet, vs.) sahip şirket dışında bir yer seçilmesi motivasyon unsuru olacaktır.

Eğitimciyi doğru seçin

Eğitimcinin profesyonel deneyimi, bilgisi, eğitimci geçmişi, referanslarını mutlaka araştırmalı, şirketinizin kültürüne ve yapısına uygunluğunu yüz yüze görüşerek belirlemelisiniz.

Güvenilir dost eğitimci ile sonuna kadar gidiniz

Alternatifler arasından seçeceğiniz eğitimci ile yıllık program yaparak eğitimci ve katılımcıların birbirlerini tanımlarının getirdiği yararı sürekli kılın. Heyecan katmak için eğitimleri çeşitlendirmeyi eğitimci değişikliğine tercih edin.

Eğitim geleceğe yatırımdır!

İyi planlanmış eğitim projeleri şirketinizi rakiplerinden farklılaştıracaktır. Çalışanlarda ve toplumda farkındalık yaratıp şirket değerini yükseltecektir. Katılımcılar eğitimlerde verilen bilgilerle geliştiklerini görecek kendilerini önemli hissedecek, farklı gruplarla alınacak eğitimlerde birbirlerini tanıyıp güven duymayı öğrenecek takım olacaklardır. Eğitimler, şirket kültürü oluşumuna katkı sağlayarak iklimi olumlu geliştirecektir.

“Eğitim geleceğe yatırımdır” diyerek sizlere gerçekten ihtiyacınızı karşılayacak içerik, kalite ve performansa sahip olanını seçmenizi tavsiye ediyorum.
Etiketler: Eğitim

Yorumlar

Bu yazıya ilk yorumu siz yapın

Hata!

Yorumunuz kayıt edilmiştir