ESBAŞ İnovasyon ve Başarılı Yönetici Sohbeti

Prof.Dr.Özgül GÖK ile birlikte ESBAŞ Ege Serbest Bölgesinde yerleşik firmaların üst ve orta düzey yöneticileri ile "Gelecekte Rekabetin Odağı: Ürün ve Hizmette İnovasyon ile Kurumsal Yönetimde Başarılı Yönetici" sohbetini gerçekleştirdik. 

Bilgilendirici sunumun ardından interaktif sürdürdüğümüz sohbet içerik ve uygulama tekniği yönünden katılımcılar tarafından son derece olumlu bulundu. Konular üzerine katılımcıların düşünce ve görüşlerini alıp hep birlikte değerlendirmeler yaptık.

Sohbetin temel konusu "İnovasyon" yeni ya da mevcut olan bir şeyin ekonomik ve sosyal bir katma değere dönüştürülecek şekilde ticarileştirilmesinin anlaşılması üzerinde uzlaşı sağlandı. ArGe ile inovasyon arasındaki belirsiz sınırın böyle tanımlanması katılımcıları düşündürdü.

Eski tabirle "sevk ve idare eden" anlamına gelen yöneticiliğin özellikle kurumsallaşan yönetim açısından gerekli özelliklerinin altı çizildi. Değişen dünya ile birlikte şirketler de dönüşüme girmişler en azından girmek üzereler. Kurumsal yönetimdeki gelişmeler günümüz yöneticide var olması beklenen özelliklerinin başında Stratejik Düşünme ve Yönetme ile Analitik Düşünme geldiği konusunda ekseriyetle mutabık kalındı.


Fotoğraf Galeri

Yorumlar

Hata!

Yorumunuz kayıt edilmiştir