Stratejik İnovasyon Yönetimi

7 Ekim 2017, Prof.Dr.Özgül GÖK / Harvard Business School Öğretim Üyesi


“İnovasyon” kavramı; yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar. İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. Bu nedenle, ortaya atılan, geliştirilerek işler hale getirilen ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kullanılması gerekir. Bu sayede doğacak yeni fikirlerse yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur.

“Strateji” ise askeri bir terimdir. Savaşı kazanmak için izlenmesi gereken yolu, taktikler bütününü tanımlar. Bir şirketin de var olabilmek ve büyüyebilmek için pazarda süregelen kıyasıya rekabet savaşını kazanması gerekir. Bunun için sahip olunması gereken en önemli silah iyi hazırlanmış, özümsenmiş ve başarıyla uygulanan bir stratejidir. Sadece İnovasyon da değil, işinizin her alanında başarılı olmanız için stratejik düşünüp hareket etmek gerekir. Kurumsal stratejiniz, şirketinizin sürdürülebilir rekabet avantajının kaynağının ne olduğu, bu rekabet avantajını koruyabilmek için pazarda nasıl konumlanmanız gerektiği ve stratejik önceliklerinizin neler olduğu sorularına cevap vermeniz gerekir.

Strateji ve İnovasyon iki ayrı kelime olarak kendi alanlarında çok önemli değer ifade etmektedir. Bizim merak ettiğimiz bu iki kelimenin bir arada neden kullanıldığıdır? Bence olaya şirketlerin neden strateji belirlerken farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyduklarını sorgular ve cevabını alırsak bu konuyu anlamaya başlayabiliriz.  Aşağıdaki stratejik adımlara bakalım;

·        Maliyetleri düşürmeye yönelik operasyonlara daha detaylı bakmak,

·        Verimliliği arttırmak,

·        Rakiplerin adımlarını yakında takip etmek

·        Standart planlamaları gerçekleştirmek ve analizlerini yapmak,

·        Kontrol detaylarını incelemek,

·        Stratejik faaliyetleri belirlemek,

·        Rapor hazırlamak

 

vb onlarca adım daha yazılabilir. Peki, bunların hangisi gerçekten şirketi farklılaştırıp değerini arttırmaktadır yani para olarak şirkete dönmektedir? İşte, bu noktada çözüm olarak Stratejik İnovasyon ortaya çıkar.

Kısaca; Stratejik İnovasyon dediğimizde yeni pazar alanları, yeni iş modelleri ve değerlerin arttırılmasına yönelik farklılıklar oluşturma ve bunların sonucunda yeni bir büyümeyi sağlamak vs den bahsediyoruz demektir. Stratejik İnovasyon içeriğinde, öncelikle ne tür iş yapılacağı, sonra bu yeni işte müşterilerimiz kimler olacak belirlenmelidir. Hedef kitlemizi belirledikten sonra müşterilerimizde nasıl bir ürün/hizmet sunacağız. Son olarak da bunları nasıl yapacağımıza karar vermemiz gerekir.

İşletmelerde inovasyon yönetimiyle ilgili faaliyetler iş, politika ve akademik çevrelerin en çok ilgi duyduğu konuların başında gelir. Bu ilgi haksız değildir! Zira inovasyon günümüzde rekabetin temel dayanağıdır. İnovasyon, firmaların yeni pazar taleplerini karşılama yeteneğini arttırır ve firmaların yeni teknolojik gelişmeler karşısında pozisyon almalarına yardımcı olur. İnovasyon kavramı, işletmede üretilen yeni bir yapı veya yönetim süreci, bir politika, yeni bir plan ya da program, yeni bir üretim süreci, yeni bir ürün veya hizmet olarak tanımlanmaktadır. Freeman (1982), inovasyon kavramını; “yeni (veya geliştirilmiş) bir ürünün pazarlanması veya yeni (veya geliştirilmiş) bir sürecin veya ekipmanın ilk kez ticari olarak kullanımını içeren teknik, tasarım, üretim, yönetim ve ticari faaliyetler” şeklinde tanımlamaktadır.

Bir firmada inovasyon faaliyetlerinin başarısı, inovasyon stratejisinin firmanın kurumsal stratejisi ile bütünleşmiş olmasına bağlıdır. İnovasyon stratejinizi geliştirebilmek için:

  • Şirketinizde çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini anlamanız,
  • İş yaptığınız pazarı tanımanız,
  • Paydaşlarınızın kimler olduğunu ve beklentilerinin neler olduğunu bilmeniz,
  • Pazar, paydaşlarınız ve çalışanlarınızın ihtiyaçlarını bir vizyon etrafında birleştirmeniz,
  • Bu vizyonun, herkes tarafından “paylaşılan” ortak vizyon olmasını sağlamanız,
  • Şirketinizin hedeflerini, misyonunu ve stratejik planını hazırlamanız gerekir.

Stratejik Planlamada nasıl ki bir SWOT çalışması yapılmaktadır, aynı şekilde Stratejik İnovasyon çalışmasında da benzer yaklaşımla tehdit ve yenilikçi / inovatif yolların analizini yapmamız gerekmektedir. Sonrasında bir İnovasyon yaşam döngüsü oluşturmamız gerekir. İnovasyon yaşam döngüsü sırası ile; strateji haritası, fikirlerin toplanması, fikirlerin değerlendirilmesi, uygulama aşamasından oluşur. Özetle, İnovasyon Yönetimi oluşturularak şirketin hangi stratejik faaliyetlerinin öncelikli olduğunun belirlenmesine yardımcı olur.

Daha sonra vizyon, misyon ve hedeflerinizde ifade edilen ihtiyaçlar doğrultusunda inovasyon fırsatlarını yorumlayarak inovasyon stratejinizi oluşturmalısınız. İnovasyon stratejinizi hazırlarken daima pazarın ve müşterilerinizin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalısınız.

Stratejinizde inovasyonu tanımlarken kesinlikle yeni ürün ve hizmet geliştirmeyle sınırlamayın! Yeni ve iyileştirilmiş süreçler ile yöntemleri de rekabet avantajı kazanmanız için stratejinizde ön plana çıkarmayı unutmayın. Yine unutmamanız gereken, inovasyon stratejinizle geliştireceğiniz sistem, sadece varolan problemlerin çözümüne olanak sağlamakla kalmamalıdır. Her inovasyon faaliyeti, yeni inovasyon faaliyetlerini ortaya çıkması anlamına gelir.

Kısacası; İnovasyon stratejisi, rekabet savaşında bir saldırı kararıdır! Her hamle yeni bir inovasyon faaliyeti için bir fırsat doğurur. İnovasyon stratejinizin pazardaki, organizasyonel yetenek ve yetkinliklerinizdeki, iş hedefleriniz ve ihtiyaçlarınızdaki değişime bağlı olarak değişmesi ve dolayısıyla yaşayan bir doküman olması gerekir. Bu şekilde, rekabet yarışında pazarda farklı konumlanmanızı en etkili güç olan inovasyon ile yaratarak öncü olabilirsiniz!
Etiketler:

Yorumlar

Bu yazıya ilk yorumu siz yapın

Hata!

Yorumunuz kayıt edilmiştir