Danışmanlık

Dış Ticaret Danışmanlığı

Yerel pazardaki gelişmeleri dengelemek amacıyla yurtdışı pazarlara açılacak KOBİlerin uluslararası ticaret yapılanması sürecinde, organizasyon yapısının küresel geçerlilikte yeniden yapılandırılması gerekir. Şirket kültüründe yaşanacak dönüşüm insan kaynağının eğitilmesi ve geliştirilmesi ile sağlanır. Deneyimli dış ticaret saha ve ofis çalışanlarının bünyeye kazandırılması öncelikli konudur. Pazar ya da tedarikçi seçiminde konulacak kriterler, ülkelerin ve ticaret kültürlerinin araştırılıp öğrenilmesi olası yükleme ve ödeme problemlerini engelleyecektir.  

Küreselleşen rekabet içerisinde özellikle Macaristan ve Mısır ile ticari ilişki kurmak veya geliştirmek, yatırım yapmak, ülkemizde yabancı yatırımcılarla işbirliğinde bulunmak isteyen girişimcilerimize de yardımcı oluyoruz.

Ürettiğiniz mal ve hizmetlerin uluslararası pazarlamasına yön vererek şirketlerimize dolayısıyla ülke ekonomisine katma değer sağlamaktan mutluyuz. Şirketin kendi bünyesine uygun alıcı ya da satıcı ticari ortağın bulunması ve sonrasında işbirliğinin geliştirilerek sürdürülmesi destek verdiğimiz konulardan bazılarıdır. 

Genel olarak hizmetlerimiz:

  • Uluslararası Pazarlama
  • Ticari Eşleştirme 
  • Ticaret Ofisi