Danışmanlık

Stratejik İK Yönetimi Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), iş ortamında insanları etkileyen tüm konulara odaklanır. Örneğin işe alım, işten çıkarma, ücret, yan haklar, eğitim, idari işler, teşvikler, işyeri güvenliği, prosedürler, izinler, vs. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi'nin odağı ise, hedefleri doğrultusunda şirketlerin, çalışanlarının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamasını sağlamaktır.

Stratejik İK Yönetimi, insanların proaktif yönetimidir

Stratejik İKY yaklaşımı ile çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması için uzun vadeli planlama yapmak, yetenekli çalışanların şirkette kalma yüzdesini arttıracaktır.

Stratejik İKY planlama sürecinde, hem çalışan beklentileri ve ihtiyaçları, hem de şirketin bunların ne kadarını karşılayabileceği dikkate alınmalıdır.

Stratejik İKY'nin bir diğer konusu çalışan gelişimidir.

Stratejik İKY'nin her büyüklükteki şirkete fayda sağlayacağına inanıyoruz.

Günümüzde yaşanan ve hayatımızın her alanının etkileyen değişimler, işletmelerin beklentilerine ve hedeflerine ulaşabilmesi için insan kaynağına, daha fazla önem vermelerine neden olmaktadır. Bu verilen önem sayesinde insan kaynaklarının gelişimi konusu doğmaya başlamıştır. Tüm insan kaynakları işlevleri ve faaliyet alanları gelişmektedir. Örgütler hedeflerine ulaşmak için insan kaynakları yönetimine stratejik bir düşünce yapısıyla yaklaşmaktadır.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin temel amacı, motivasyonu yüksek, yenilikçi, yetenekli ve kararlı çalışan yetiştirerek rekabeti avantajlı bir konuma getirebilmektir.

Stratejik insan kaynaklarının geleneksel insan kaynaklarından ayıran farkların en başında, performans kriteri gelmektedir. Geleneksel insan kaynaklarında performansı bireysel olarak düşünürken, stratejik insan kaynaklarında performans ölçütü grubun tamamıdır.

Stratejik yönetim ve stratejik yönetim süreci, işletmenin ya da örgütün nasıl bir yol izleyerek hedeflerine ulaşması gerektiği, nereye gitmesi gerektiği üzerinde araştırma yapıp sonuca bağlamaya yöneliktir. İşletmenin bütün hiyerarşi şemasında alınacak olan kararlar, kurallar, faaliyetler ve çalışmaları bir çatı altında toplayan idari sistemlerin birlikte geliştirilmesi ancak stratejik yönetimle mümkündür.

Bu yaklaşımla insan kaynaklarının her bir alanı işletme stratejisiyle birlikte düşünme fikri doğmuştur. ‘Stratejik Seçme ve Yerleştirme’, ‘Stratejik Ödül Sistemi’, ‘Stratejik Kariyer Planlama’ gibi kavramlar gündeme gelmiştir.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, bir şirketin amaçlarına ulaşabilmesini hedef alarak tasarlanmış, planlanmış bir insan kaynakları faaliyetler bütünü olarak düşünebiliriz.