Danışmanlık

Stratejik Pazarlama ve İş Geliştirme Danışmanlığı

İç ya da küresel pazarda yeni iş ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla araştırma yapılması, şirketin büyümesi ile ilgili stratejiler geliştirilmesi ile kurumun pazar ve satış potansiyelinin artırılmasına yönelik danışmanlık hizmetleri iş geliştirme kapsamında değerlendirilir.

Bu hizmetler arasında:

  • Pazara yönelik alan ve saha stratejileri belirlenmesi,
  • Yeni pazarlara giriş stratejileri belirlenmesi,
  • Mevcut ve yeni ürün/hizmetler için değişik pazarlama stratejileri ile yeni dağıtım kanalı ve/veya pazar oluşturulması,
  • Promosyon uygulamalarının stratejik planlanması,
  • Şirket bünyesinde iç yönetim danışmanlığı birimi prensibiyle çalışarak, pazardaki gelişmelere ilişkin öngörülerin oluşturması,
  • Alternatif satın alma fırsatlarının araştırılması ve müzakere edilmesi,
  • Diğer iş kolları veya markalarla ortak projeler üretilmesi ve sinerji oluşturulması,
  • Mevcut satış ve pazarlama yaklaşımlarında iyileştirmeler, düzeltmeler yaparak yeni veya mevcut müşterilere daha fazla ürün ve hizmet satışı gerçekleştirilmesine destek verilmesi,
  • Pazardaki rekabeti yakından izleyerek ve yeni keşifler yaparak şirket için rekabet avantajı yaratılması konusunda destek sağlanması yer almaktadır.