Danışmanlık

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Stratejik yönetim, kurumun gelecekte yer alacağı pozisyonu belirlemeye yönelik süreci kapsamaktadır. Stratejik yönetim sürekli iyileştirme ve kaliteye yönelik çabalar, bütçeleme, kaynak planlaması, program değerlemesi performans gözlemleme ve raporlama faaliyetlerini bütünsel hale getirir. Uygulamada stratejik yönetim olmayabilir, ancak temel unsurlar arasında güçlü bir ilişkinin varlığı söz konusudur.

Strateji Yönetimi Danışmanlığı çalışmalarımız, değişen global koşullar altında, müşteri istek ve beklentilerini anlayarak, global şirketler ve yerel firmalarda edindiğimiz deneyimlerle birlikte, operasyonel ve organizasyonel olarak doğru ekonomik ve organizasyonel gelişimi için firmalarımıza destek oluyoruz.

Müşteri İsteği ve Segmantasyonu: Firmanız ister üretim, ister servis sektöründe yer alsın, öncelikle müşterilerinizin ihtiyaçları ile sizin sunmuş olduğunuz ürün yada hizmetin tam algılanmasını sağlıyoruz.

Üretim, Ürün ve Kategori Yönetimi: Üretim Yönetimi Modellememiz ile Tedarik süreçlerinizin verimliliğinden başlayıp, müşteriye ulaşana kadar ki tüm süreçleri inceliyoruz. Bu süreçler, Kalite, Maliyet ve Süre optimizasyonlarını içeren, iyileştirme ve sistemsel modellemeleri içermektedir. Ayrıca, ürün kalite ve müşteri beklentilerini, doğru ürünlerin müşteri isteklerine göre buluşmasını sağlayan modellerimiz ile destekliyoruz.

Stratejik Yönetim Danışmanlığı hizmeti hızla değişen piyasa koşullarına ayak uydurmanıza yardımcı olurken, küçük büyük her türlü karar aşamasında size gerekli düşünce ve teknik hizmeti sağlayacaktır. İşletmenizin geçmişte attığı adımları inceleyip piyasadaki açıklar, değişkenlikler ve riskler ışığında size bir gelecek planı çizer.

Yaptığımız detaylı analizler sizi pazar içinde yeni büyüme alanlarına, yeni sektörlere ve yatırımlarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz fırsatlara yönlendirecektir. Yaratıcı ürün geliştirme, teknik destek ve ürünün en iyi pazarlama kanallarına satılması şirketinize sağlanacak hizmetler arasındadır.

Şirketinizin iç dinamiklerinin en iyi şekilde işlemesi ve verimliliğinin artırması için gerekli değişikliklerin yapılması; çalışanlar, ekipler ve liderler arasındaki uyumun optimize edilmesi uzman kadromuzun destek verdiği alanlardandır. İşletmeniz için hayati önem taşıyan kararların alım süreçlerine katkıda bulanarak; mevcut süreçleri değerlendirir, gerekirse yönetir ve gerekli adımların atılmasını sağlar.

Kısacası şirketin;

  • Mevcut yönetim analizinin yapılması, üst yönetime raporlanması,
  • Mevcut Durum Analizi,
  • Yeni yönetim ve organizasyon önerilerinin hazırlanması,
  • Görev tanımlarının hazırlanması,
  • Yeni Strateji belirlenmesi,
  • Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi,
  • Stratejik amaç ve hedeflerin performans ölçümlerinin belirlenmesi,
  • Faaliyet ve projelerin belirlenmesi,
  • Faaliyet ve projelerin performans ölçümlerinin belirlenmesi,
  • Stratejik amaç ve hedeflere uygun, faaliyet ve projelerin başlatılması, sürdürülmesi, Sonuçların etkinlik ölçümü ve gerekli yeniden düzenlemelerin planlanması çalışmaları yapılır.