Danışmanlık

Yatırım Finans Proje Danışmanlığı

Proje Finansman Danışmanlığı

Sunduğumuz hizmetler, ister kamu tarafında ister özel sektörde olsun, gerçekleştireceğiniz altyapı yatırımı ve finansmanı için ihtiyaç duyabileceğiniz birçok alanı kapsamaktadır. Altyapı yatırımlarınızın verimli, şeffaf ve ekonomik olarak yürütülmesi için sağladığımız hizmetlerle:

  • Alınan kararların iyi planlanmış ve ekonomik olarak uygulanabilir olması;
  • Proje yapılandırması, finansman yapılandırması ve müzakereleri, satın alım stratejileri konularındaki danışmanlığımız ile projelerinizin doğru şekilde yapılandırılması;
  • Projelerin finansmanın, tesliminin ve operasyonunun zamanında ve bütçe içerisinde yapılması size ve projelerine kattığımız temel değerlerdir.

Şirketinizin proje sürecinde en uygun kredi-sermaye yapısının belirlenmesinde yardımcı olmakta, ihtiyaçları göz önünde bulundurarak finansman alternatifleri sunmaktadır. Ayrıca, projenin finansal fizibilitesini ve modellemeyi içeren detaylı raporlar hazırlamaktadır. Projenin kreditörlere tanıtılması ve kredi talebinde bulunulması, niyet mektubu, protokol ve kredi sözleşmesi aşamalarındaki destek ve koordinasyon ile sürecin sonuçlandırılması da verilen hizmetler kapsamındadır.

Yatırım Danışmanlığı

Mahalli Etüt Ve Raporlama Yatırım yapılacak arazi ve/veya tesiste mevcut durumun tespit edilmesi; yatırım tutarının belirlenebilmesi, rantabilitenin gözlemlenebilmesi; kısacası yol haritanızın çizilebilmesi amacıyla yapılan “Ön Yapılabilirlik” etüdüdür.

Teknoloji Seçimi İşletmede kullanılacak makine, ekipman ve yazılım seçimine yönelik bilgilendirme yapılarak ulusal ve uluslararası piyasadaki gelişmelerin, yeniliklerin farkındalığının yapılması hizmetidir.

Proje Uygulama Hazırlanan projenin fikir aşamasından, işletmenin açılmasına kadar geçen süre zarfında teknik destek verilerek uygulanması hizmetidir.

Fizibilite Raporu Hazırlama Yapılabilirlik kararının verilmesinde ve/veya finansman etüdünde kullanılmak üzere yatırımın ekonomik, teknik ve finansal açıdan değerlendirilerek karlılığının tespit edildiği raporun hazırlanması hizmetidir.

Yatırım Yeri Belirleme Yapılacak yatırımın konusu, kapasitesi ve uygunluk kriterlerine göre yapılmasının uygun olabileceği yerlerin bölge ve arazi bazında belirlenmesi hizmetidir.

Proje İzleme ve Değerlendirme Her türlü projenin gerek uygulama ve gerekse sonuçlarına yönelik izleme, değerlendirme ve raporlama hizmetidir.