Danışmanlık

Yönetim Kurulu Danışmanlığı

Şirketin Yönetim Kurulunda tartışılan konularda karar alma sürecine yardımcı olmayı amaçlayan hizmetimiz mevcut durumun iyileştirilmesi, geleceğe yönelik stratejiler belirlenmesi, politikaların oluşumunda katkı sağlanması, strateji ve politikaların uygulanmasına yönelik tedbirlerin tavsiye edilmesi, izleme- değerlendirme-raporlama çalışmalarını kapsar.

Gündemdeki konularda hazırlanılarak toplantıya gelinmekte, toplantı sırasında konuların ticari ve mali yönlerinin tartışılmasına katkıda bulunulmakta, uzmanlık alanındaki konularda talep edilen araştırmayı yapıp Yönetim Kuruluna rapor hazırlanmaktadır.

Verdiğimiz hizmetlere örnekler:

  • Küresel güncel gelişmeler doğrultusunda Yönetim Kurulunu yeniden yapılandırma,
  • Gelişen koşullar altında hisse senedi, oy ve rüçhan haklarını yeniden şekillendirme,
  • Yönetim Kuruluna  şirketin karlı yatırımlarla büyümesi için alternatif yatırım alanları önerme,
  • Yatırımcı ilişkilerinin iyi tutulmasına yönelik çalışmalarla yönetsel konfor sağlanması,
  • Yönetim Kurulu toplantılarının etkin ve düzenli toplanması sistemini yerleştirerek müşteri ve paydaşların sahip olduğu değerlerin büyütülmesi.