Eğitim

Aile Şirketleri Eğitim Serisi

AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİM SERİSİ aile şirketlerinin her dönemde sürekli gelişerek gelecekte de var olmasını hedefleyen aile içi insan kaynağını geliştiren kariyer yönetimi programıdır.

GELECEK KUŞAKLAR İŞ OKULU, Gelecek Kuşaklar Yönetim Modeli ile kurucu felsefenin ışığında şirketi geleceğe taşıyacak kuşakları yönetime hazırlar. Usta-çırak ilişkisi içerisinde babalarından dedelerinden öğrendiklerini güncel yönetim-yönetişim bilgileriyle pekiştirerek kişilikleri ile uyumlu iyi birer yönetici olmalarının yöntemini öğretir. Yönetişimin yararına inancı güçlendirerek takım oyununun kurum kültürüne yerleşmesine destek verir.

Programın içeriğini bireyin kendisini tanıması, aile şirketi ile tanışması, kariyer planı, kariyer yönetimi sistemi, sürdürülebilirlik açısından geleceğin kaynaklarının değerlendirilmesi, yönetim-yönetişim-yöneticilik kavramları ve kurumsallık, kurumsallaşma yöntemleri oluşturmaktadır.

 Aile Şirketleri Eğitim Serisi temel ve ileri düzey eğitimlerimiz:

  • AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ   (Temel Düzey 1 gün / 6 saat) (İleri Düzey 2 gün / 12 saat)

Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan KOBİlerin %99’u aile işletmeleridir. Aile Şirketlerine önemsedikleri sürdürülebilirlik ve süreklilik kazandırılması iyi yetişmiş yöneticiler ve güne uygun yönetim tekniklerinin uygulanması ile olasıdır. Bu eğitimde Aile Şirketi tanımından yola çıkarak bireylerden bağımsız yoluna devam eden kurumsallaşmış şirket noktasına Kariyer Yönetim Planı ile nasıl varılacağı paylaşılmaktadır.

  • AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA   (Temel Düzey 1 gün / 6 saat) (İleri Düzey 2 gün / 12 saat)

Ülkemizde aile şirketlerinin ağırlıkta olduğu bilinen bir gerçektir. Eğitim, şirketlerin yüzde 95’inden fazlasını oluşturan Aile Şirketlerinin varlıklarını sürdürmeye yönelik olarak kurumsallaşma konusunu ele almaktadır. Araştırmalara göre; üçüncü kuşağa geçme oranı %15 düzeylerinde olan, belirli bir dönemden sonra geriye giden aile şirketlerinin ömrünü uzatacak, kalıcılığını sağlayacak, kısacası kurumsallaşmasını sağlayacak çalışma ve çabaların gösterilmesi amaçlanmaktadır. İşletmeler için rekabet üstünlüğü ve sürdürülebilir başarı örgütsel yapılarındaki güçlerine ve yeniliğe olan duyarlılıklarına bağlıdır. Örgütsel yapının gücü "Kurumsallaşma" ile ölçülürken, yenilik ve değişim ise "Yeniden Yapılanma" ile mümkün olmaktadır.

  • AİLE ŞİRKETLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GELECEK KUŞAKLAR 14 - 18 YAŞ (6 gün / 36 saat)

Aile şirketlerinin her dönemde sürekli gelişerek gelecekte de var olmasını hedefleyen aile içi insan kaynağı planlamasıdır. Ebeveynin çocukluktan beri işyerine birlikte götürdüğü çocuklarına sorumluluğu devretmesi son derece zordur. Süreç gelecek kuşakların iş hayatına hazırlanmasından başlayıp işin başına geçmelerine dek sürer. Aile işini sürdürmeye istekli çocuklar için kariyer planı yapılarak yönetime hazırlanması programlanır. Bu amaçla eğitimde; Kendini Tanı, Şirketini tanı, işini seç ve tanış, işbaşı stajı, mentorla çalışma, bireysel gelişim eğitimleri verilir.

  • AİLE ŞİRKETLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GELECEK KUŞAKLAR 18 - 25 YAŞ (12 gün / 72 saat)

Aile işine ilgi duyan meslek sahibi olma ve kariyer yapma aşamasındaki aile üyesinin işbaşı eğitimi aşamasında edinmesi gereken becerilerin verildiği eğitimde Kendini Tanı, Şirketini tanı, işini seç ve tanış, işbaşı stajı, mentorla çalışma, bireysel gelişim eğitimleri yanında atölye ve drama çalışmaları ile Temel Yöneticilik becerileri kazandırılır.