Eğitim

Stratejik Yönetim İleri Düzey Eğitim Serisi

STRATEJİK YÖNETİM İLERİ DÜZEY YÖNETİCİLİK EĞİTİM SERİSİ ile sınırlı sayıda profesyonel yönetici ve yönetici adayına yetkin ve etkin yönetici olmanın sırlarını aktarıyoruz. Program şirketleri sürekli ve sürdürülebilir kılacak yöneticilerin yeteneklerini geliştirmelerini ve beceriler edinmelerini hedeflemektedir.

İyi yönetici olarak doğulmaz, yaşam koşulları içerisinde yetenek sahibi olanlar iyi yönetici olurlar. İyi yönetici olmada çalışma hayatında yaşananlar ile edinilen iş deneyimi en güçlü öğreticidir.

Statü ve yöneticilik becerilerinin gelişmesi kişinin karşılaştığı olaylar ve muhatapların davranışlarını analiz etme becerisine bağlıdır. Teorik bilgilerle yaşananları bağdaştıran oyunlarıyla Atölye Tiyatrosu görsel anlatımla algılama ve analiz becerisini geliştirir.

Bir yöneticinin farkındalık düzeyi profesyonel yaşamda farkının fark edilmesinin ön koşuludur. Farkındalık ve farklılığın çevredekilere fark ettirilmesine yönelik imaj çalışmaları programın önemli bir parçasıdır.

Stratejik Yönetim İleri Düzey Yöneticilik Eğitim Serisi

  • KRİZLER VE KRİZ YÖNETİM SİSTEMİ (2 gün / 12 saat)

Kimi zaman gelişini sinyal veren fakat hızlı, organize ve etkili bir şekilde yönetilemediklerinde beklenmedik anlarda da ortaya çıkabilen krizler işletmelerin çöküşüne neden olabilmektedir. Genellikle, kriz yaşamış ve bu çöküşü yaşamış işletmeler bu olumsuzlukların öncesinde “bize bir şey olmaz” yaklaşımıyla hareket etmişlerdir, krizlerde kazananlar ise “ya benim başıma gelirse” diyenler ve hazırlıklarını yapanlar olmuştur. Eğitim içerisinde işletmenizde Kriz ve Kriz Yönetimi kavramı hakkında farkındalık yaratmak ve olası ya da beklenmedik etkileri azaltmak adına atılacak adımları, başarılı bir kriz yönetim sistemi kurmanın ve çalıştırmanın temelleri üzerinde durulmaktadır.

  • KURUMSAL DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ (3 gün / 18 saat)

Dönüşüm sürecini hızlandırarak maliyet kalemlerini azaltılması ve sürdürülebilir kârlılık sağlanmasının hedeflendiği eğitim kapsamında dijital dönüşüm yolculuğunun başarıya ulaşması için nasıl tasarlanması gerektiği, farklı sektörlerden örnekler, başarılı bir dönüşüm programı için kurumların ihtiyaç duyacağı yetkinlikler, dikkat edilmesi gereken noktalar, karşılaşılan güçlükler ve izlenmesi gereken metodoloji katılımcılarla uygulamalı olarak paylaşılır.

  • STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (1 gün / 6 saat)

İnsan kaynakları yönetimine bütünsel ve stratejik yaklaşımlar, sürekli gelişim ve sürdürülebilirlik açısından şirketler için büyük önem taşır. Bu eğitim insan kaynakları yönetimine stratejik bağlamda yaklaşımın ilkelerini ve organizasyonel strateji konusunu örnek olaylarla ortaya koyar. Katılımcılar eğitimden kuramlar, vaka analizleri, uygulamalı grup çalışmaları, tartışma ve bazı testler uygulanarak gerçekleştirilecek eğitimden katılımcılar, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde ilkesel yaklaşımlar; Stratejik unsurlar, uygulamalar ve temel bileşenleri; Kadrolaşma ve planlaması; İnsan Kaynakları ve Organizasyon Stratejisinin uyumlanması ve etkin stratejik uygulamalar hakkında bilgi edinirler.

  • STRATEJİK PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ 
  • (2 gün / 12 saat)

Pazarlama ve marka yönetimi süreçleri, birbirinden ayrılamaz bir bütün olmakla birlikte, pazar dinamikleri, tüketici tercihleri ve teknolojinin getirdiği değişimler göz önünde bulundurularak stratejik bir bakış açısı ile irdelenmeye ve şekillendirilmeye ihtiyaç duyulur. Eğitim; pazarlama süreçlerini ve markaların dünyasını çevreleyen değişkenleri bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde ele alarak, pazarlama, reklam, marka yönetimi ve satış alanında kariyerine yatırım yapmak isteyenlere ve ya ileride kendi markasını yaratmak isteyen girişimcilere markalaşma, doğru hedef kitle ile etkileşim sağlama ve sürdürülebilir marka performansı yaratmada izlenmesi gereken süreçleri teorik, güncel ve uygulama örnekleri ile bir arada sunar. Pazarlama ve marka yönetimi süreçleri, pazar dinamikleri, tüketici tercihleri, stratejik pazarlamanın stratejik planlama ile uyumlandırılması, marka ve markalaşma, doğru hedef kitle seçimi, pazar ve tüketici analizleri, pazarlama planı, pazarlama karması oluşumu, pazarlama ve marka yönetiminde performans yönetimi, sosyal medya ve içerik yönetimi, müşteri sadakati ve memnuniyeti süreçleri, sosyal sorumluluk, kurumsal itibar, kurumsal iletişim verilir.

  • STRATEJİK YÖNETİM 
  • (2 gün / 12 saat)

Geleceği bilmek olası değildir. Ancak olasılıkları bugünden öngörmek, bu öngörülere hazırlıklı olmak ve proaktif yaklaşmak mümkündür. Bu eğitim rekabetin sürekli olarak arttığı dünyamızda katılımcıların iş ve özel yaşamlarında uygulayabilecekleri fırsatları görmelerini, büyük, derin ve uzun vadeli düşünmeyi sağlayacak bir bakış açısı için gerek duyacakları beceri ve araçları kazandırmayı amaçlar. Katılımcılar eğitimden; Stratejik bakış açısı kazanabilme; Büyük resmi görebilme; Uzun vadeli ve derin düşünebilme; Rekabetçi ortamda kazandıracak senaryoları geliştirebilme; Sürdürülebilir organizasyonlarda değişime öncülük etme; Liderlik yaklaşımlarını geliştirme; Vizyon oluşturma ve gerçeğe dönüştürebilme becerileri kazanırlar. Strateji kavramı, stratejik düşünme, karar alma, sorumluluk bilinci, analiz, inisiyatif alma, değerlendirme, planlama, çevre analizi, yönetim analizi, PEST, SWOT, rakip analizi, hedef belirleme, müşteri,rekabet, teknoloji, yasal yükümlülükler, değer kavramı, kültür ve değişim yönetimi, aksiyon, kolay ve uygulanabilir planlama süreci, Balanced Scorecard, stratejik iletişim ve liderlik, performans değerlendirme, vizyondan gerçeğe yolculuğun yönetimi, stratejik yönetimde kullanılan yararlı modelleri öğrenirler.

Detay bilgi için lütfen iletişime geçiniz.