Eğitim

Stratejik Yönetim İleri Düzey Eğitim Serisi

STRATEJİK YÖNETİM İLERİ DÜZEY YÖNETİCİLİK EĞİTİM SERİSİ ile sınırlı sayıda profesyonel yönetici ve yönetici adayına yetkin ve etkin yönetici olmanın sırlarını aktarıyoruz. Program şirketleri sürekli ve sürdürülebilir kılacak yöneticilerin yeteneklerini geliştirmelerini ve beceriler edinmelerini hedeflemektedir.

İyi yönetici olarak doğulmaz, yaşam koşulları içerisinde yetenek sahibi olanlar iyi yönetici olurlar. İyi yönetici olmada çalışma hayatında yaşananlar ile edinilen iş deneyimi en güçlü öğreticidir.

Statü ve yöneticilik becerilerinin gelişmesi kişinin karşılaştığı olaylar ve muhatapların davranışlarını analiz etme becerisine bağlıdır. Teorik bilgilerle yaşananları bağdaştıran oyunlarıyla Atölye Tiyatrosu görsel anlatımla algılama ve analiz becerisini geliştirir.

Bir yöneticinin farkındalık düzeyi profesyonel yaşamda farkının fark edilmesinin ön koşuludur. Farkındalık ve farklılığın çevredekilere fark ettirilmesine yönelik imaj çalışmaları programın önemli bir parçasıdır.

Temel Yöneticilik Eğitim Dizisi konularını strateji ile birleştirerek şirketlerin gelecekte varlıklarını sürekli ve sürdürülebilir kılmak adına yapılması gereken verimlilik artışı sağlayacak yöntemlerin aktarıldığı bu dizimize kaydolmak için belirli yeterlilik düzeyine sahip olunması gerekmektedir.

Uygulanacak eğitimler öncesinde şirket bünyesinde çalışanlar nezdinde eksikliklerin belirlenmesi eğitim yararının çoğaltılmasını sağlayacağından Eğitim İhtiyaç Analizi yapılmasını öneririz.

Detaylar için lütfen iletişime geçiniz.