Kurucusu Can ÇİRİŞOĞLU yönetiminde "1995'den beri Güvenilir Dostunuz" mottosuyla Stratejik Yönetim, Stratejik Pazarlama, Kurumlaşma ve Yeniden Yapılanma alanlarında yönetim danışmanlığı hizmeti veren CAN ÇİRİŞOĞLU DANIŞMANLIK, Amerikan, Alman ve Türk firmalarna 19 yıldır danışmanlık hizmeti veren, halen Harvard Business School Öğretim Üyesi, Stratejik Yönetim ve Uluslararası Finans Yönetimi uzmanı  Prof.Dr. Özgül GÖK'ün şirkete katılmasının ardından  çalışma alanını Stratejik Planlama, Stratejik Finans Yönetimi, Kurumsal Finans Performans Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Yatırım, Proje,  Stratejik Yönetim ve Uluslararası Finansman Yönetimi alanlarını kapsayan biçimde genişletmiştir.

Uzmanlık alanlarımız:

 • Stratejik Yönetim Danışmanlığı
 • Aile Şirketleri Danışmanlığı
 • Yatırım-Finans-Proje Danışmanlığı
 • Yönetim Kurulu Danışmanlığı
 • Stratejik İK Yönetimi Danışmanlığı
 • Stratejik Pazarlama ve İş Geliştirme Danışmanlığı
 • Stratejik Planlama Danışmanlığı
 • Kurumsal Performans Yönetimi Danışmanlığı
 • Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
 • Dış Ticaret Danışmanlığı
 • Kurumsal Finansman Danışmanlığı

İhracata yönelen şirketlere yabancı ülkelerde, yabancı şirketlere Türkiye'de danışmanlığın ötesinde temsilcilik ve ticaret ofisi hizmeti verilmesi yanında mentorluk da yapılmaktadır.Özel Şirketlere Özel Hizmet!

3.GÖZ OPERASYONEL DENETİM SİSTEMİ

Küresel geçerlilikte modelleme ile gerçekleştirdiğimiz Kurumsal 3.GÖZ Denetimi, şirketlerin farklı alanlardaki sağlık seviyesini ölçen, geleceğe yönelik risklerini belirleyen ve iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirilmesini sağlayan, işin uzmanları tarafından sunulan profesyonel bir hizmettir.

Uzman danışmanlar, şirketin kilit konumdaki birimlerini değerlendirerek, şirketinizin bugün ve gelecekte karşı karşıya kalabileceği riskleri ve sorunları tanımlar. Tanı sonrası iyileştirme ve geliştirme önerileri sunar.

3.GÖZ, şirketin sağlıklı bir yönetim ve organizasyon yapısı ile karşı karşıya olduğu riskleri ve fırsatları iyi yönetip, etkin ve verimli bir şekilde faaliyet yürütüp yürütmediğinin üçüncü bir göz olarak uzmanlarca tespiti ve raporlanması amacı ile gerçekleştirilen bir çalışmadır.

Diğer bir ifade ile şirketin;

 • Yönetim ve Organizasyon Yapısı,
 • Süreçleri,
 • Stratejik Yönetimi,
 • Performans Yönetimi,
 • Risk Yönetimi,
 • Finans Yönetimi,
 • İç Kontrol Sistemi,
 • Kurumsal Yönetim Anlayışı bünyesine ne kadar uygun, sistem verimli çalışıyor mu ve geliştirilebilir mi? 

sorularına küresel geçerlilikte modeller çerçevesinde yapılan detaylı ve dikkatli bir inceleme sonrası cevap verilen çalışma sistemidir.

Çalışma sonrasında, şirketin güçlü olduğu ve gelişme sağlaması gereken alanlar tespit edilecek ve iyileştirmeye/geliştirmeye yönelik net, somut, maliyet etkin ve uygulanabilir öneriler geliştirilecektir.

Bu çalışma ile şirketinizin net bir fotoğrafı çekilecek ve gelişmeyi sağlamaya yönelik olarak tavsiyelerde bulunulacaktır. Bu çalışma iç denetim faaliyeti gibi görünse de gerçekte Yönetim Kurulu - İcraî Yönetim beklentilerini çok daha net karşılayan özel bir değerlendirmedir.