• Yönetim Danışmanlığının mesleki ilke ve etik değerlerine uygun hizmet üretmek,
 • Danışmanların kendilerini, güncel mesleki bilgi ve yöntemleri öğrenip, geliştirmelerine olanak sağlamak,
 • Danışan ile karşılıklı güvene dayalı ilişki kurmak,
 • Danışanlara "çözüm dostu" yaklaşımıyla hizmetin sürekliliğini sağlamak,
 • Uluslararası standartlardaki yönetim danışmanlığı hizmeti sürecinde yasa ve yönetmeliklere uygun davranmak,
 • Kurumu ön plana alıp iyileştirici çalışmalarla danışan memnuniyetini arttırmak,
 • Günün mevcut ve geleceğin olası sorunlarına yaratıcı, yenilikçi çözümler üretmek,
 • "Karar verici" değil öneriler sunan uzman olduğunu danışana en baştan açıkça söylemek,
 • Hizmet vermeye başlamadan önce danışan ile mutabakatı yazılı sözleşmeye dönüştürerek imza altına almak,
 • Verilecek hizmetin kapsamı ve tarafların yükümlülüklerine sözleşmenin ilgili maddesinde detaylı anlaşılır biçimde yer vermek,
 • Yönetim Danışmanlığı hizmetinin başarısının danışan-danışman uyumundan kaynaklandığını paylaşmak,
 • Yönetim Danışmanından çözüm sağlayıcı hizmetten ziyade sorunları önleyici hizmet alınmasını önermek,
 • Yönetim Danışmanlığı şirket yöneticilerine zaman, insan gücü, finansman ve ekipman kaynakları sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olarak şirketin gelişim ve büyüme girişimlerini hızlandıran bir hizmettir.