• Profesyonel yaşamda edindiğimiz bilgi ve deneyimi profesyonel bağlamda ülke ekonomisinin temel taşları olan KOBİlere aktararak güçlü yöresel markaların ulusallaşması, ulusalların küreselleşmesine destek vermek,
  • Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın yerelden başlaması gerektiği inancıyla çocuklarımızın geleceği adına bölgesel gelişmeye katkı sağlamak,
  • Toplumun bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına uyumlu kılarak kullanabilen, yenilerini ekleyebilen ve bilgiyi yayarak toplumsal aydınlanmayı sağlayacak bireylerden oluşması için gençler ve kadınlara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmek.

.