• Stratejik kurumsal yönetim anlayışı ile yeniden yapılanıp, inovasyona değer veren, küresel rekabette güçlü şirketlerin sayıca fazlalaşmasına hizmet vermek,
  • Yönetimde yaşanan sürdürülebilir değişim doğrultusunda en değerli kaynak olacak bilgi ve insanın verimliliğini arttıran, bünyelerinde nitelikli insan gücü yetişecek sistemler kuran, şirket iklimini tüm bireyler için sağlıklı kılan özetle insana değer veren yapılanmaya katkı sağlamak,
  • Yönetim Danışmanlığı mesleğinin ulusal yapılanması ve hizmetlerin standartlaştırılmasına katkı koymak, ulusal danışmanların küresel geçerlilik kazanmasına çalışmak,
  • Çevreye duyarlı yeşil şirketlerin oluşumuna destek vermek,
  • Gençlerinin toplumsal çıkarları bireysel çıkarlarının önünde tutmayı ilke edindikleri, toplum olarak "her yaşta ve her yerde eğitim" sistemini evrensel değerlerle özümsemiş çağdaş bir ülkenin yurttaşı olmak.