​Geleceğin Liderleri

Geleceğin Liderleri, 12-26 yaş gençlerin 3 (6-8; 9-12 ve üniversite öğrenci/mezun) aşamada gelişimini ve sosyal alanlarda yer alarak geleceğin kurgulanmasında sorumluluk almalarını hedefleyen projemizdir.

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının; açıklık, şeffaflık ve dürüstlükten yana, laik Cumhuriyete bağlı, Atatürkçü, özgürlükçü, ilerici, eşitlikçi, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanan bireyler olarak kariyer gelişimleri yönünde bilgi ve deneyim edinmeleri yoluyla toplum yararına iş üretmelerini, paylaşarak kendileri ve çevresini sürekli geliştirmelerini teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Değişen dünya düzeni içerisinde birey ve toplum olarak kültür, ilke ve değerlerimizi koruyup, küresel unsurlarla harmanlayarak “güçlü birey güçlü toplum” söylemini gerçek kılmaktır. Toplumsal zorlukları aşmakta gereksinim duyduğumuz güç, toplumun ortak sinerjisiyle ortaya çıkacaktır. Gençler geleceğin Türkiye’sini yaratmak için, günceli yakalayarak geleceğe temel olacak politikaların üretilmesi ve uygulanmasında da etkin olmalıdır.

Ülkemizin geleceğinin iyi yurttaş yetiştirilerek aydınlık olacağını düşünerek sosyal sorumluluk projelerimizi gençler, çocuklar ve eş-anne olarak toplumumuzun gelişiminde doğrudan rol alan kadınlarımıza yönelik sürdürüyoruz. 

Gençler ve çocukların aile dışındaki ilk eğitim yeri olan okul temelinde yaş grupları bazında “Can Abi ile Sohbet” çalışmalarımızı tasarlayıp planladık ve uyguluyoruz. En çok talep gören ve yaygın uygulanan eğitimlerimize ilişkin bilgiyi sayfanın solundaki sekmelere tıklayarak edinebilirsiniz.

Okul, sivil toplum örgütü, öğrenci kulüpleri yöneticileri ücretsiz "CAN ABİ İLE SOHBET" seminerlerimiz için iletişime geçiniz düğmesini tıklayınız. Sizlerle birlikte topluma hizmet etmek bizim için onurdur.

DİĞER SEMİNERLERİMİZDEN ÖRNEKLER

Gençlere ve ülkemizin geleceği gençlerle davetleri üzerine üniversitelerde yaptığımız sohbetlerden bazılarının afişleri: