Kadınlarımız: Toplum Mimarları

Günümüz toplumunun gereksinim duyduğu bilgili insan tanımına uygun kadınlar gelişimine destek verdikleri eşleri ve anne olarak yetiştirdikleri evlatlarla toplumu şekillendirirler. Bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi yaşamında kullanan, çoğaltan ve çevresiyle paylaşan kadınlar gelişen toplumun mimarlarıdır.

Biz de projemizde öncelikle kadınlarımızın kendilerini tanımaları, ilgi alanlarını saptamaları ve gelişmelerini destekleyici çalışmaları gerçekleştirerek toplum içerisinde yerlerini güçlendiriyoruz.

Güçlü toplumun oluşumunda temel taşları; meslekî çeşitlilik ve gelişim, kişisel gelişim ve toplumsal gelişimdir. Yaşam Boyu Öğrenme, bilgiyi, yeteneği ve yeterliliği geliştirmek amacıyla, kişisel, yurttaşlık ve sosyal hayatla ilgili olan perspektif içerisinde, hayatın her anındaki öğrenme aktiviteleridir. Bireylerin eğitim ve öğrenme sürecini hayatlarının belli bir bölümüne sıkıştırmanın aksine; evde, işte, her yerde ve bütün yaşam boyu sürecek bir süreç haline dönüştürmek ise Kadınlarımız: Toplum Mimarları sosyal sorumluluk projemizin amacıdır.

Kadınların toplumsal gelişme ve yerel kalkınmaya yönelik çalışmalar yapan sivil toplum örgütleri ile ortak da yürütülmektedir.