Kariyer ve Yaşam

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği gençlerimizin; açıklık, şeffaflık ve dürüstlükten yana, özgürlükçü, ilerici, eşitlikçi, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanan bireyler olarak gelişmeleri yönünde bilgi ve deneyim edinmeleri yoluyla toplum yararına iş üretmelerini, paylaşarak kendileri ve çevresini sürekli geliştirmelerini teşvik etmektir.

Değişen dünya düzeni içerisinde birey ve toplum olarak kültür, ilke ve değerlerimizi koruyup, küresel unsurlarla harmanlayarak “güçlü birey güçlü toplum” söylemini gerçek kılmaktır. Toplumsal zorlukları aşmakta gereksinim duyduğumuz güç, toplumun ortak sinerjisi ile ortaya çıkacaktır. Aydın yurtsever insan farkını kendi yaratmıştır, sürdürecektir. Geleceğin Türkiye’sini yaratmak için, günceli yakalayıp kariyer sahibi bireyler olarak geleceğe temel olacak politikaların üretilmesi ve uygulanmasında da etkin olmalıdır.

Gençlere ve iş hayatındaki oyunculara yönelik bilgi ve deneyim paylaşımını hedefleyen programda kariyer planlama, kariyer yönetimi, kariyer gelişiminin bireysel dolayısıyla toplumsal yaşama etkisi konu edilmektedir. 

Program stüdyo sohbetleri ve sokak röportajlarından oluşan aşağıdaki temalara uygun bölümler halinde canlı yayınlanmıştır:

Kariyer Yolunda / Kariyer konusunda kariyer nedir, kariyer planlama ve yönetimi, kariyer gelişimine katkı sağlayan kurum ve aktiviteler ( insan kaynakları, psikolojik danışma ve rehberlik, halk eğitimi merkezleri, sosyalleşme, sınavlar, alan seçimi, mesleki eğitim, projeler vb) gibi konuların işlendiği ana başlıktır.

Okul Hayatından Hayat Okuluna / Üniversite, yüksek okul ve meslek yüksek okullarının ilgi çekici özellikle ekonominin gereksinim duyduğu alanlarına eleman yetiştiren bölümlerinin mezun adayı son sınıf öğrencilerini konuk ettiğimiz başlıktır. Amacımız mezun adayı öğrencilerin bölümlerini tanıtırken o ana kadar yaşadıkları, kariyer planları, gerçekleşme aşamaları ve geleceğe dair hedeflerini izleyenlerle paylaşarak yönlenmelerine destek vermektir.

İşadamı-Eğitimci Gözüyle Kariyer / Kariyer planlama ve yönetimi konusunda üçüncü göz olan işadamı ve eğitmenlerin görüşlerini paylaşmaya yönelik başlığımızdır. Bireylerin kariyer gelişimine destek sağlamak adına teoriden öteye pratikte iş dünyasının bakışı ile eğitimcilerin yol gösterici ipuçları vermeleri amaçlanmaktadır.

Videolara Galeri / Medyada Biz sekmesinden ulaşabilirsiniz.