Meslek Seçimi, Kariyer ve Yaşam

MESLEK SEÇİMİ KARİYER VE YAŞAM

Eğitmen: Can ÇİRİŞOĞLU

Süresi: 45-75 dakika

Katılımcılar: 9.,10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri.

SEMİNERİN AMACI

Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecekte yönetecek gençlerin kariyer planlamalarına temel unsurları öğrenerek yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getirip sadece kendilerini değil çevrelerini de etkileyerek topluma katkı sağlamalarını teşvik etmektir.

İÇERİK

Kendini tanı diyerek çıkılan yolda kendisinin diğerlerinden farklılıklarını algılamalarını sağlayacak analiz yöntemleri öğretilir. Mesleğin insan yaşamına nitelik yönüyle etkisinin altı çizilerek istek ve beklentilerin karşılanmasında ilke ve prensiplerin rehber alınması tavsiye edilir. Analizlerin çıktılarından sentez yoluyla varılacak hedef belirlendiğinde her insanın kendisini mutlu edecek ikinci bir fırsata hakkı olduğu paylaşılır. Başarı-kendini tatmin-mutluluk merdiveninin çıkılması nasıl kolaylaştırılır öğrenildiğinde insan hiç bir anda kendini yorgun hissetmeyecektir.

FORMAT

Seminer kariyer tanımından yola çıkarak interaktif sürer, içeriğinde temel tanımlar yanında küresel geçerlilikte teknikler aktarılarak kişilerin kendilerine uygun olanı bulmaları istenir. Sonunda ünlü kişilerin biyografileri irdelenerek gerçek başarı öyküleri ve kendi cümleleri ile başarılı olmak için neler yapmış oldukları paylaşılır.